Bulkpost oplossing en AO Package

Snellere digitale beschikbaarheid
van brieven en formulieren

De bulkpost-oplossing

De bulkpost-oplossing voegt automatisch brieven en formulieren toe aan een specifieke zaak of het cliëntdossier. Het gaat om documenten die via een backofficeapplicatie zijn aangemaakt en gepersonaliseerd zijn verzonden.

Deze kunt u op dossierniveau laten toevoegen na bulkverzending. De verwerkte documenten zijn hierna beschikbaar in digitaal dossier of zaak. Ook gepersonaliseerde retourformulieren kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het dossier of de zaak. Dit resulteert in een kortere afhandelingstermijn. De bulkpost-oplossing heeft een generieke koppeling met uw documentmanagementsysteem (DMS). Dit maakt het eenvoudig inzetbaar in de hele organisatie.

 

AO package

Wilt u documenten groter dan A3 digitaliseren, registreren en efficiënt archiveren? Dan helpt deze grootse oplossing u zeker op weg. Met de A0-package verwerkt het Kofax-scanplatform automatisch uw documenten groter dan A3.

Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 zijn gemeenten verplicht om documenten rond de aanvraag van een bouwvergunning in één zaak te registreren en archiveren. Dit leidt vaak tot een opeenstapeling van papierformaten in één zaak, die digitaal beschikbaar moet zijn.

Door de documenten vooraf te voorzien van een barcode – bijvoorbeeld met het zaaknummer – kunnen de scans automatisch worden toegevoegd aan de zaak.