Onze oplossing voor het verwerken van uw e-facturen

In de nieuwsbrief van 15 augustus jl. informeerden wij u over onze nieuwe factuuroplossing, waarmee BMconsultants vooruit loopt op de Europese wetgeving omtrent e-factureren, welke op de agenda staat voor 27 november 2017. Het onderstaande artikel geeft u een korte verdiepingsslag op onze nieuwe factuuroplossing.

BMconsultants biedt al langer een kant en klare postkameroplossing die kan herkennen, verrijken en archiveren. De e-factuuroplossing kan worden gezien als een uitbouw op de huidige digitale postkamer, waarmee de door u ontvangen e-facturen in UBL-formaat naar een leesbare preview worden geconverteerd. Tevens is gewerkt aan de uitstraling van de leesbare preview, zodat deze ook buiten het initiële UBL-bestand aan alle verplichtingen van een factuur voldoet. Zodoende is het mogelijk om de validatie en verwerking van e-facturen te laten verlopen via de postkameroplossing van BMConsultants, waarbij de preview één-op-één kan worden doorgezet naar uw boekhoudpakket.

Ook voor de e-facturen zijn richtlijnen voor de standaard factuurgegevens. De oplossing die BMconsultants biedt is dan ook hoofdzakelijk gebouwd op het valideren van onder andere leveranciers e/o afzenders en bedragen. Zo voorkomt de factuuroplossing dat er zogenoemde spookrekeningen sluipen tussen de tekenreeksen van de Xml-bestanden waarin u de e-facturen ontvangt.

De implementatie van de e-factuuroplossing kan zeer snel worden gerealiseerd en uw collega’s behoeven geen extra trainingen om er mee te kunnen werken. De technische verwerking van de UBL-bestanden vindt immers plaats aan de achterkant van de postkamer, waardoor er in de huidige werkwijze weinig tot niets verandert.

Wilt u meer weten over de oplossingen van BMconsultants of bent u benieuwd naar wat de nieuwe wetgeving omtrent e-factureren voor u betekent? Neem dan contact op met een van onze collega’s via het contactformulier op de website of download onze whitepaper ‘Ontvangen & verwerken van e-facturen’.