File- en OLO-importer

Voordelen:

  • documenten worden automatisch opgepakt en verwerkt
  • automatische herkenning van de relevante metadata
  • géén arbeidsintensieve registratie van afzonderlijke documenten
  • kortere afhandelingstermijn: informatie is sneller digitaal beschikbaar

Geautomatiseerde documentverwerking

Registratie van afzonderlijke documenten kost uw medewerkers veel tijd. Automatische documentverwerking bespaart u zo’n 80% tijd doordat u onder meer TIFF-, Word- en Excelbestanden automatisch in het juiste bestandsformaat opslaat in uw Document Management Systeem.

Via het Kofax platform komende digitale documenten van verschillend formaat (pdf, TIFF, Word, Excel, txt) worden geautomatiseerd omgezet naar PDF/A en in uw documentmanagementsysteem geplaatst. Eventueel voorzien van de nodige metadata én gekoppeld aan de juiste zaak of dossier.

Efficiënte en snelle afhandeling van uw Omgevingsdienst Aanvragen

Wilt u de verschillende vergunningen van bedrijven en particulieren uit het OLO (Omgevingsloket online) snel en efficiënt verwerken? En verwacht u dat de metadatering van uw ingekomen aanvragen mét alle bijlagen efficiënt verloopt?

Door automatische herkenning van de basis metadata wordt de basis gelegd voor de registratie van elke bijlage. Directe koppeling van de aanvraag  aan een nieuwe zaak in uw zaaksysteem.

Een van de medewerkersvan de DIV-afdeling bij Waterschap Vallei & Veluwe: “Voorheen was ik voor het registreren van de OLO’s zeker dertig minuten per aanvraag kwijt. Nu doe ik gemiddeld zeven minuten over een aanvraag. Dat scheelt een hoop tijd!”

Medewerker DIV

Waterschap Vallei & Veluwe