Digitale postkamer

Voordelen van de digitale postkamer:

  • automatische metadataherkenning
  • automatische, uniforme classificatie en distributie van documenten
  • onbeperkt aantal metadatavelden
  • snellere verwerking
  • hogere productiviteit
  • aangepast aan uw organisatie
  • Geef het e-mailadres op waar wij de brochure naar toe kunnen sturen.

In de digitale postkamer digitaliseert u al uw documentstromen via vanaf scan, e-mail, smartphone en iPad. Uw medewerkers krijgen snel toegang tot documenten, ongeacht hun locatie. De digitale postkamer voldoet aan alle eisen van documentopslag tot vervangingseisen.
Profiteer van geautomatiseerde documentscanning en documentdistributie voor uw al uw analoge en digitale post.

  • Automatische vaststelling van de documentcategorie (DSP-model, zaaktype of bedrijfsmodel).
  • Kwalitatief hoogstaande en consistente verwerking van documenten, met directe aflevering aan de achterliggende systemen.

Desgewenst start direct het verwerkingsproces op en worden afhandeltermijnen meegegeven.

Het Kofax Capture Platform koppelt naar elke achterliggende bedrijfstoepassing,  met inzet van automatische herkenning van de metadata. Aflevering van documenten op de juiste locatie, volledig voorzien van juiste metadata en classificatie van documenttype. Handmatige toevoeging van metadata aan scans in het documentmanagementsysteem (DMS). Hierna valideren uw medewerkers (indien noodzakelijk) de herkende gegevens. Dit vindt plaats via een werkplekonafhankelijke webtoepassing. Vervolgens zijn de documenten direct toegankelijk voor uw medewerkers.

Geautomatiseerde documentscanning en documentdistributie voor al uw analoge en digitale post. Automatische vaststelling van de documentcategorie.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk de film van Waterschap Vallei & Veluwe. Beleef de ervaringen van hun digitale postkamer!

Rien van Ravenhorst, teamleider DIV – Waterschap Vallei & Veluwe: “De digitale postkamer heeft ons veel voordelen gebracht. De registratie van fysieke post is nu versneld met 60%. De verwerking en registratie van de digitale post kent ook dergelijke percentages. Wij verwerken deze digitale poststromen nu 50% sneller dan voor de implementatie van de Digitale Postkamer. Nog steeds maken we enorme stappen in dit traject.  Zo is onlangs de registratie van USB’s en CD-Rom’s geautomatiseerd. De registratie van CD-Roms of USB-sticks is een klusje, vertelde Rien gekscherend, waar je vroeger tegenop zag. Nu is het een fluitje van een cent!”

Rien van Ravenhorst

Teamleider DIV, Waterschap Vallei & Veluwe