RPA: video & terugblik op round tables

Woensdag 27 september en woensdag 4 oktober jl. was BMconsultants gastheer voor haar partners tijdens een reeks interactieve round tables. Men moest vroeg op, maar het uitgebreide ontbijt zorgde al snel voor voldoende energie om het onderwerp van de ochtend uitvoerig te bespreken: Robotic Process Automation (RPA) en toepassingsmogelijkheden hiervan bij lokale overheden en aanbestedingsdiensten.

RPA was voor veel deelnemers nog een vrij onbekend onderwerp en de behoefte aan informatie en kennisopbouw leefde dan ook bij allen. Gedurende de round tables besloegen de discussies al snel het meest elementaire vraagstuk omtrent robotisering: “Fungeert een robot als virtuele assistent of als volledig zelfstandige medewerker?” Vooralsnog presenteert BMconsultants RPA als een virtuele assistent.

De deelnemers zagen de voordelen van RPA hoofdzakelijk in het reduceren van handmatig werk en dat is ook precies wat men van RPA mag verwachten: het automatiseren van handmatige, repeterende taken. De besproken toepassingsmogelijkheden lagen onder andere in het automatisch uitwisselen van informatie met ketenpartners, het on- en off-boarden van collega’s en het direct oproepen van een integraal (360 graden) klantbeeld door medewerkers van het klantcontactcentrum. Dit laatste punt leverde tevens een interessante discussie op over de toepassingsmogelijkheden van RPA in de uitvoer van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierover maakte BMconsultants animatievideo die RPA toepast op klantcontact in een praktisch voorbeeld.

BMconsultants is tevreden over de resultaten die de round tables hebben opgeleverd.  “We hebben een zeer goede interactie gehad met onze partners. Het is voor BMconsultants heel waardevol geweest om RPA zo direct vanuit het gebruiksperspectief te benaderen. We zijn nu nog beter in staat om pasklare oplossingen aan te bieden.”, aldus Jan Hein van Campen, accountmanager.

BMconsultants dankt de deelnemers aan de round tables voor de tijdsinvestering en waardevolle inzichten. Wenst u meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van RPA binnen uw organisatie? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of via ons contactformulier op de website.